JoomBall - Cookies

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

20-årsjubileum 2017

Det finnes så mange gode og trygge voksne i vårt samfunn. Norge er kåret som verdens lykkeligste land å leve i. Hvorfor er det da så mange barn som lever i overgrep? Hvorfor blir ikke disse sett? Hvorfor klarer de ikke å si ifra om det? Vi har hørt barn si: "Jeg visste ikke at det pappa gjorde mot meg var galt". "Det var min egen skyld at det skjedde". For bare noen tiår tilbake var tanken om å snakke høyt om seksuelle overgrep og incest nærmest umulig. Dette var noe som ikke hendte, i alle fall ikke her i landet.

Forskning viser at seksuelle overgrep er noe av det som kan gi mest alvorlige helsekonsekvenser, både fysisk og psykisk videre i livet. Det som ikke snakkes om, kan vi heller ikke gjøre noe med. Det vi snakker om derimot, det kan vi gjøre noe med! Dette vet vi som jobber på SMISO Hordaland. I 20 år har vi jobbet utrettelig for å skape åpenhet rundt temaet seksuelle overgrep.

Vi ser viktigheten av å formidle kunnskap til voksne, både fagpersoner og mannen og kvinnen i gaten, slik at de kan være trygge og handlekraftige i møte med barn som lider. Gjennom forebyggende undervisning i barneskolen har overgrepsutsatte barn fått vite at det de har opplevd også skjer med andre, at det ikke er lov, og at alle voksne vet dette.

Seksuell åpenhet og kunnskap
-et samfunn uten seksuelle overgrep

SMISO Hordalands visjon


Først og fremst er SMISO Hordaland et senter for de som har måttet kjenne på kroppen hva overgrep gjør med et menneske. Takket være modige barn og voksne som har trosset tabuer og turt å fortelle om sine verste opplevelser, har overgrep blitt stoppet, traumesår begynt å heles, og tillit sakte, men sikkert blitt bygget opp igjen.

Vi erfarer hvor mye det betyr for barn og voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep, å bli møtt med respekt og kunnskap slik at de kan få mulighet til å bearbeide sine opplevelser på egne premisser. Trass i de alvorlige helsemessige konsekvensene overgrep kan gi, har SMISO Hordaland et friskhetsperspektiv i møte med senterets brukere. Reaksjoner etter overgrep er normale reaksjoner på en unormal opplevelse, og selvhjelp er en viktig kjerneverdi for oss.

I løpet av 20 år har SMISO Hordaland vokst fra å være et lite kontor med dedikerte ildsjeler, til å bli et av de største sentrene i sitt slag i Norge. I dag har vi et senter med bred fagkompetanse og nært samarbeid med faggrupper i helsevesen, skole og barnevern. Senteret er et lavterskeltilbud, og det skal det fortsette å være i fremtiden. Samfunnet har endret seg i løpet av disse 20 årene. Vi ser mer åpenhet og større fokus på seksuelle overgrep mot barn. Vi ser et modigere samfunn, som våger å se og som tør å lytte.

Ønsker du å støtte SMISO Hordaland økonomisk?

SMISO Hordaland er en privat stiftelse som gir tilbud til alle kommuner i Hordaland. Senteret drives med offentlige midler, men ved å støtte oss økonomisk hjelper du oss til å nå enda flere mennesker.

Hvordan du går frem kan du se på denne siden.