JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Gruppetilbud for barn

Tilbudet er for barn i alderen 6-18 år, som har vært utsatt for seksuelle overgrep, primært i nære relasjoner. Gruppene settes sammen etter alder og behov, f.eks. 6-9 år, 10-13 år, 14-18 år.

Egen gruppe for foreldre/foresatte til deltakere i barnegruppene.
Foreldregruppen går parallelt med barnas gruppe.

Barnegruppen møtes ukentlig 24 ganger. Foreldrene møtes annenhver uke 12 ganger.

Tilbudet er basert på erfaringer fra barnegrupper ved SMISO Hordaland i perioden 2010-2015 og drives i dag ved Betanien BUP i Fyllingsdalen i samarbeid med SMISO Hordaland m.fl.

For mer informasjon, se denne brosjyren.

Henvendelser rettes direkte til Betanien BUP på tlf. 55 50 73 50.
Se også deres websider.