JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Ledige stillinger

INGEN SKAL BLI UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO Hordaland) er en privat stiftelse med offentlige driftsmidler. Vårt senter har en beliggenhet sentralt i Bergen. I tillegg til senteret i Bergen er det opprettet en filial på Stord og en filial i Kvam kommune. I Vestland fylke er det også et senter i Førde som dekker tidligere Sogn og Fjordane fylke. SMISO Hordaland er et lavterskeltilbud og et supplement til offentlig hjelpeapparat, og har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for incest og seksuelle overgrep.

Vår målgruppe er alle kjønn i alle aldre, både utsatte og deres pårørende. SMISO Hordaland har også et formål om å redusere fremtidig forekomst av seksuelle overgrep. Vi arbeider derfor forebyggende mot barn, ungdom og fagpersoner for å spre kunnskap. Senteret har for tiden 22 ansatte, 4 menn og 18 kvinner, i totalt ca. 15 stillingshjemler. SMISO Hordaland vektlegger bred og tverrfaglig kompetanse i ansattgruppen.Ved SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO Hordaland) er det fra snarest ledig en 100% fast stilling som fagansvarlig veileder. Vi søker:

 

Fagansvarlig veileder
- en medarbeider med god kunnskap innen sosialt arbeid og kjennskap til lovverk, samt erfaring fra ulike offentlige tjenesteområder

SMISO Hordaland har som målsetting

 • Å gi hjelp til selvhjelp til personer utsatt for incest og seksuelle overgrep
 • Å gi hjelp til selvhjelp til pårørende til utsatte
 • Å arbeide forebyggende ved å formidle kunnskap til hjelpeapparat, skoler og barnehager
 • Å bekjempe seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrepene
 • Å samarbeide med hjelpeapparat. Bygge nettverk med fagpersoner, administrasjon og politikere i Vestland fylke for å redusere fremtidige overgrep

Hovedarbeidsområder

 • Hovedansvar for organisering og utvikling av faglige tilbud til brukere av senteret 
 • Hovedansvar for organisering av forebyggende arbeid, planlegging av undervisning og kontakt med samarbeidspartnere
 • Inneha en helhetlig oversikt over tilbud ved senteret og veilede andre ansatte i faglige spørsmål. Delta i noen generelle driftsoppgaver på senteret og forebyggende undervisningsarbeid.
 • Fagansvarlig veileder vil være en del av senterets ledergruppe og ha tett samarbeid med daglig leder og IT-leder i organisasjonen. 
 • Fagansvarlig veileder vil kunne bli delegert ulike lederoppgaver som for eksempel:
  • Oppfølging og samarbeid med kommuneledelsen i Vestland fylke 
  • Oppfølging og samarbeid med relevante samarbeidspartnere
  • Utarbeide og revidere nødvendige styringsdokumenter
  • Utvikling og iverksetting av planverk og nødvendig målarbeid
  • Utarbeide, lede og gjennomføre eventuelle fremtidige prosjekter 
  • Administrativt arbeid som arbeid med søknader, budsjett og regnskap
  • Sammen med IT-leder være stedfortreder for daglig leder

Vi er opptatt av å få et team som kan utfylle hverandre på en god måte. Oppgaver og ansvarsfordeling vil derfor endelig fastsettes ut fra kompetanse, erfaringer og egenskaper hos den som ansettes.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig fagutdanning på høgskolenivå eller universitet og med relevant videreutdanning 
 • Erfaring fra arbeid med traumer og mennesker i krise 
 • Erfaring i forhold til arbeid innen helse- og sosial etater 
 • Erfaring i forhold til veiledning av andre fagpersoner
 • Undervisningskompetanse og erfaring med prosjektarbeid
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig

Kunnskap og erfaring fra arbeid med mennesker fra ulike kulturer og med minoritetsbakgrunn er av stor interesse. Erfaring i forhold til helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid er en fordel. 

Personlig egnethet

 • Du møter mennesker i krise med respekt og omsorg og har evne til å stå i utfordrende situasjoner
 • Du er ansvarsbevisst og opptatt av å utøve profesjonalitet på alle nivå
 • Du har faglig integritet og er god til å samarbeide
 • Du arbeider selvstendig og er samtidig en del av et tverrfaglig team
 • Du er utviklingsorientert, fleksibel og har evne til nytenking
 • Du har stor arbeidskapasitet og engasjement for stiftelsens formål
 • Du er analytisk og strukturert og har systemforståelse
 • Du har humor og arbeider kontinuerlig for å styrke et felles arbeidsmiljø

Egnethet for stillingen og personlige kvalifikasjoner vil være avgjørende i forhold til ansettelse. Menn oppfordres til å søke.

Vi kan tilby

 • Et spennende og kreativt arbeidsmiljø med høy kompetanse blant kollegaene
 • En faglig utfordrende og utviklende jobb
 • En organisasjon i utvikling og med et samfunnsaktuelt formål 
 • Fast veiledning og gode muligheter for fagutvikling
 • Fleksibilitet og gode personalordninger
 • Lønn og arbeidsvilkår iht. avtale
 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i Storebrand

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

 

Brukermedvirkning, hjelp til selvhjelp og traumebevisst omsorg er nedfelt i vår faglige plattform og er sentrale begrep som er styrende for vårt arbeid ved SMISO Hordaland. 

Søknadsfrist 5.06.2020.

Send søknad og CV via utlysningen på finn.no(Finn.no-kode 178928921)

Politiattest må fremlegges ved ansettelse. Attester og vitnemål, samt informasjon om referanser tas med til et eventuelt intervju. 

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte senteret ved daglig leder Grace Ellen Gjuvsland tlf. 976 60 835