JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Coronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Ledige stillinger

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO Hordaland) er en privat stiftelse som drives med offentlige midler. Vårt senter har en beliggenhet sentralt i Bergen, i tillegg til en filial på Stord. SMISO Hordaland er et lavterskeltilbud og et supplement til offentlig hjelpeapparat, og har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for incest og seksuelle overgrep. Vår målgruppe er ungdom, menn og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep, samt nærstående.

SMISO Hordaland har også et formål om å redusere fremtidig forekomst av seksuelle overgrep. Vi arbeider derfor forebyggende mot barn, ungdom og fagpersoner for å spre kunnskap. Senteret har for tiden 18 ansatte, 3 menn og 15 kvinner, i totalt ca. 15 stillingshjemler. SMISO Hordaland vektlegger bred og tverrfaglig kompetanse i ansattgruppen.Ved SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO Hordaland) er det for tiden ingen ledige stillinger.