Musikkmiljø - Rytmegruppe og Samspill

Kalender
SMISO Hordaland
Dato
10.12.2020 17:00 - 19:30
Sted

Beskrivelse

 

Annenhver torsdag i partallsuker

gitar solskinn1 400px

 

Etter å ha blitt usatt en tid, vil musikktilbudet endelig bli åpnet igjen på SMISO Hordaland, men med noen modifikasjoner med tanken på forebygging mot COVID-19. Blant annet blir samspillsgruppen forlenget og nybegynner-gruppen blir avlyst inntil videre. Med forbehold om at situasjonen fortsatt gjør det mulig, vil musikktilbudet starte opp torsdag 1. oktober og vil finne sted annenhver torsdag (i partallsuker) fremover.

Påmelding er påkrevd og det er kun 7 plasser per kveld, brukere blir oppfordret til å ta med egne instrumenter (dette er ikke et must), brukere må ha 2 meters avstand mellom seg og må forholde seg til et instrument / en mikrofon hele kvelden. Det er viktig at alle kommer presist og blir på musikkrommet gjennom hele økten. Man kan selvfølgelig gå når man vil. Ansatte betjener miksepult, forsterkere og annet utstyr.

Påmeldinger - Viktig tilleggsinformasjon:
Påmeldinger tas i mot fra og med mandag morgen til og med onsdag kl. 12.00 i samme uke som aktiviteten finner sted.
Videre kan påmeldinger kun skje via SMS til tlf. nr. 90853569. Du får en SMS fra oss med en bekreftelse hvis du får plass.

 

kl. 17.00 - 17.30 Rytmegruppe
(nybegynnere og viderekommende)

Rytmer brukes som redskap inn i en egen selvhjelps-prosess. Vi jobber med rytmer i ulike former som skal romme det sosiale og ha takhøyde for både takt og utakt. Forskning viser at å bruke rytmer skaper nye baner mellom høyre og venstre hjernehalvdel som igjen kan gi økt kontakt med egen kropp.

kl.17.45 - 18.30 Gruppe - Samspill
(nybegynnere og viderekommende)

kl.18.45 - 19.30 Gruppe - Samspill
(nybegynnere og viderekommende)

Samspill er en mulighet til å være en del av og bidra til et levende og lett musikalsk miljø. Aktiviteten skal utfordre, romme og bidra til å skape mestring som igjen kan gi ringvirkninger i livet. Forskning viser at tilbudet bidrar til mestring i ulike former som igjen gir ringvirkninger ut i hverdagen og livet generelt. For eksempel å dempe angst, tørre å gjøre feil, delta i sosiale sammenhenger, øke selvtillit og selvfølelse, mm.

musikkmiljo gitarer1 280px

Musikk anvendes som verktøy til å jobbe med regulering og mestring, og å skape nye handlingsmuligheter og opplevelsesmuligheter. Den kan brukes til å jobbe med regulering i det sosiale, bygge på ressurser, uttrykke følelser og mestring i egen selvhjelps-prosess.

Aktivitetene er tenkt til å skape fellesskap og ha takhøyde for både lyd og ulyd, samt å dyrke musikaliteten ut fra der hver enkelt “er”. I musikkmiljøet er vi sammen om å forme innholdet og tilbudet.

 
Velkommen!

Åpent for: Alle registrerte brukere kan melde seg på dette tilbudet, men du må ha meldt din interesse for tilbudet ovenfor din faglige veileder eller ha brukt musikktilbudet tidligere.