Musikkmiljø - Samspill

Kalender
SMISO Hordaland
Dato
20.02.2020 19:00 - 20:00
Sted

Beskrivelse

Musikkmiljø - Samspill

gitar solskinn1 400px

Musikk anvendes som verktøy til å jobbe med regulering og mestring, og å skape nye handlingsmuligheter og opplevelses muligheter. Den kan brukes til å jobbe med regulering i det sosiale, bygge på ressurser, uttrykke følelser og mestring i egen selvhjelps-prosess.  

Aktiviteten er tenkt til å skape fellesskap og ha takhøyde for både lyd og ulyd, samt å dyrke musikaliteten ut fra der hver enkelt “er”. I musikkmiljøet er vi sammen om å forme innholdet og tilbudet.

Samspill er en mulighet til å være en del av og bidra til et levende og lett musikalsk miljø. Aktiviteten skal utfordre, romme og bidra til å skape mestring som igjen kan gi ringvirkninger i livet. Forskning viser at tilbudet bidrar til mestring i ulike former som igjen gir ringvirkninger ut i hverdagen og livet generelt. For eksempel å dempe angst, tørre å gjøre feil, delta i sosiale sammenhenger, øke selvtillit og selvfølelse mm.   

“Lurer du på ka det går i, kom og se.
Vil du bare høre, gjør du det.”

Velkommen!

Åpent for: Utsatte