JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Valg av brukerrepresentanter 2018 - 2020

Det er nå endelig klart for valg av nye brukerrepresentanter ved SMISO Hordaland!

Som tidligere skal det også denne gangen være 2 likeverdige brukerrepresentanter, men bare den med flest stemmer blir en del av styret. Kandidaten som får nest mest stemmer blir vara brukerrepresentant ift. styret. Kandidatene blir valgt for perioden 2018-2020.

Først vil vi gjerne introdusere kandidatene, også skriver vi på slutten hvordan du skal gå frem for å avgi din stemme.

Slik presenterer kandidatene seg:

Tale Boland

Tale Boland 270px

Tale Boland, 31 år fra Tysnes.
Jeg har en master i industriell økonomi og er for tiden på jakt etter arbeid.

Jeg kom til SMISO for første gang for 10 år siden og har benyttet meg av enesamtaler, gruppesamtaler, utflukter og andre sosiale arrangementer. Jeg har fått uvurderlig hjelp og støtte på senteret og nå har jeg veldig lyst til å kunne gi noe tilbake. Derfor stiller jeg nå til valg som brukerrepresentant. Jeg ønsker å bidra til at SMISO skal være den beste ressursen det kan være for alle som trenger senteret.

 

Dag Linge

dag linge 270px

Dag Linge - 58 år.

Pårørende til overgrepsutsatt/bruker av senteret. Hadde mitt første besøk på senteret våren 2015, har siden deltatt i pårørendegruppe på senteret og også vært på diverse foredrag her. Deltok også på evaluering av senteret i 2017 - gjennomført av NOVA.

Viktigst av alt: har sett positive resultater av arbeidet til senteret gjennom henne jeg er pårørende til.

 


Hvordan stemme?

For å sikre at flest mulig av våre brukere kan stemme, at valget foregår anonymt, samt at ingen kan stemme mer enn èn gang, bruker vi et eget valgsystem. Du kan stemme på en av følgende måter:

  • På nettet
    Da tar du kontakt med oss via telefon 5590 4990, eller du kan sende epost til en av oss ansatte, og får en "nøkkel" (passord) på 6 tegn. Denne brukes for å logge deg på avstemmingen, og den kan bare brukes èn gang.

    Når du har fått nøkkelen kan du klikke her for å gi din stemme.

    Etter du har logget inn med nøkkelen kommer du til en skjerm hvor du kan krysse av for den du vil stemme på (liten avkrysningsboks foran navnet på kandidaten) og trykke på "Lever besvarelse"-knappen nederst. 

  • På senteret
    Hvis du er innom senteret kan du bare gi beskjed til en av oss ansatte. Du vil da få utlevert en nøkkel og du kan stemme selv ved å benytte datamaskinen som kan lånes av brukere. Vi ansatte kan være behjelpelige med å finne frem på datamaskinen.

 

Frister - Stemmeperiode

Avstemmingen foregår frem til og med fredag 23. mars. Etter den datoen stenges avstemmingssystemet automatisk. For de som ønsker å stemme på senteret må dette også gjøres innen fredag 23. mars kl. 15.30.

Resultatet av avstemmingen vil bli kunngjort på hjemmesidene våre, i nyhetsbrevet vi sender ut hver fredag og på Facebook.

Godt valg!