JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Ny undersøkelse: "Hverdagsstress og mestring etter seksuelle overgrep"

 

survey stress 2018 500px

Denne undersøkelsen er nå avsluttet.

Dette er en forespørsel til kvinner over 18 år som har opplevd seksuelle overgrep og er brukere av et støttesenter (SMISO, SMI, DIXI), om å delta i en spørreundersøkelse.

Bakgrunn
Undersøkelsen inngår i forskningsprosjektet ” Seksuelle overgrep og mestring av hverdagsstress” som gjennomføres av sykepleier og doktorgradskandidat Marianne Torp Stensvehagen ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Hensikten er å utvikle ny kunnskap som bidrar til større forståelse for hvordan kvinner som har opplevd seksuelle overgrep erfarer og mestrer stress i hverdagen.

Ønsker du å delta, eller få mer informasjon, ta kontakt med Lillian Skevik, faglig veileder ved SMISO Hordaland.

Se også:

Plakat om undersøkelsen  (PDF-format)

Informasjonsskriv med ytterligere informasjon  (PDF-format)