JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Coronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Forebyggende tiltak for å unngå smittespredning av virus

Fredag 27.3 - Senteret fortsatt stengt for besøk

I lys av smitteutviklingen har vi besluttet å utvide perioden vi holder stengt for innomstikk og alle brukeraktiviteter tom. tirsdag 14.4, med mulighet for forlengelse. Dette gjelder også enesamtaler. Disse kan tas på telefon etter nærmere avtale med faglig veileder. Senteret vil ha åpent for telefonhenvendelser og har nå utvidet telefontiden til at den er åpen alle dager fra kl. 10.00 - 15.30. 

Vi kan ikke møtes fysisk i disse dager, men vi vil svært gjerne oppfordre alle brukere og samarbeidspartnere til å ta kontakt med oss på telefon, enten det er for å sette opp avtaler eller bare for å slå av en kort prat innimellom. 

 

Fredag 13.3 - Senteret stenger for alle besøk

Vi har nå besluttet at senteret stenger for innomstikk og alle brukeraktiviteter fom. fredag 13.3 tom. fredag 27.3, med mulighet for forlengelse. Dette gjelder også enesamtaler. Disse kan tas på telefon etter nærmere avtale med faglig veileder. Senteret vil ha åpent for telefonhenvendelser og har nå utvidet telefontiden til at den er åpen alle dager fra kl. 10.00 - 15.30. Dette gjelder også foreløpig tom. 27.3.

 

Torsdag 12.3

Vi følger smitteutvklingen tett og har i lys av dette besluttet at senteret stenger for innomstikk og alle brukeraktiviteter fom. fredag 13.3 og inntil videre. Unntakene er enesamtaler som foreløpig vil gå som normalt og vi vil ha åpent på telefon til vanlige tider.

Hvis du ønsker å unngå transport kan du ta kontakt med oss for å avtale å ha enesamtaler pr. telefon.

I dag, torsdag 12.3, er musikktilbudet avlyst, men vi har åpent for innomstikk.handwash1

 
Onsdag 11.3
Vi skal være tilstede i menneskers livskriser, og derfor er det av ekstra stor betydning at vi klarer å holde senteret åpent for dem som trenger oss, og at de som kommer til oss kjenner seg trygge. Så langt er ingen av senterets ansatte selv smittet av dette viruset, og den situasjonen må vi prøve å unngå. Vi ønsker heller ikke å utgjøre en smittefare for andre, og har på denne bakgrunn gjort noen vurderinger, og forholder oss fremover på følgende måte: 

  • Vi unngår å håndhilse på hverandre. Det gjelder også nye brukere som kommer til første samtale. Det kan virke rart å ikke skulle ta hverandre i hånda når vi møtes, men håper på forståelse for det. Vi lover å ta godt imot alle likevel.

  • Vi unngår å gi hverandre en klem.

  • Vi oppfordrer alle som bruker senteret til å være nøye med håndvask.

  • Du finner også Antibac ved inngangsdøren og vi oppfordrer alle til å bruke dette.

  • Under felles tilbud som innomstikk og ulike grupper er stolene satt opp med god avstand mellom hverandre. Det samme gjelder stolene i samtalerommene for å minske muligheten for dråpesmitte. Vi prøver å gjøre rommene så naturlige og hyggelige som mulig likevel.

  • Er du forkjølet, hoster eller har andre symptomer på luftveisplager, omgangssyke eller influensa, ber vi om at du enten venter med å komme til senteret til du er frisk, eller ber om utsettelse av avtalen. Det er også mulig å gjøre avtale om å ta samtaler på telefon dersom du opplever at det blir for vanskelig å vente.

  • Vi vurderer alle våre undervisningsoppdrag fortløpende, og det kan komme avlysninger eller utsettelser på kort varsel. Gjennomføring vil bli vurdert opp mot den konkrete smittefare det enkelte oppdrag anses å utgjøre, samt sikring av bemanning på senteret.

  • Personalet vil ikke reise utenlands i jobbsammenheng på nåværende tidspunkt, og ellers begrense reiser i henhold til nasjonale anbefalinger.

 
Takk for at du hjelper oss å holde senteret smittefritt, og husk at selv om landet er i en uoversiktlig situasjon er du hjertelig velkommen til oss, og til å ta kontakt med oss.

Følg gjerne med på Bergen kommune sine temasider om virusutbruddet: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus