Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Musikkgrupper for barn og ungdom

Musikktilbud barn unge 2018 plakat 250px

Vi tilbyr et musikkmiljø for barn og ungdom der fokuset ikke er bearbeiding men å la barna komme ut av frys-tilstand og inn i en kreativ prosess. Barna/ungdommene vil få muligheten til hjelp til selvhjelp gjennom å bli sett og hørt i musikalsk samarbeid med voksne og barn man har dannet en relasjon til, bruke kroppen sin musikalsk, oppleve spilleglede og mestring, utvikle ressurser, uttrykke seg musikalsk, oppleve kontroll og autoritet over situasjoner, avslapning, avledning, mm.

2 Grupper

Vi har 2 grupper for ulike alderstrinn:

  • Barn 12-15 år
  • Barn 15-17 år

Gruppene vil bli ledet etter musikkterapeutiske og traumesensitive prinsipper, men uten at fokuset er satt direkte på overgreps-opplevelsene den enkelte har med seg. Hovedmålsettingen med gruppene er å skape veier ut av frys-tilstand og inn i kreative prosesser gjennom fellesskap, glede og lek, der den enkelte kan oppleve å skape noe i samhandling med andre.

Deltakelse i gruppen krever ingen musikalsk forkunnskap.

Gruppene ledes av musikkterapeut Nathan Smith og faglig veileder Kathrine Aamodt ved senteret. Begge har tidligere erfaring fra arbeid i gruppe med overgrepsutsatte barn og unge. Påmelding skjer fortløpende.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og påmelding! 

Se gjerne også denne plakaten for mer informasjon (PDF-format)