JUB2017 - Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst m banner)

smiso banner 20aar webtop
Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Årlig undersøkelse av aktiviteter og tilbud ved SMISO Hordaland

 

Skjemaet «Undersøkelse ang. tilbud ved SMISO høst 2015» ble stengt 16.11.2015 og tar ikke lenger imot svar.

Høst 2015:

Vi er nå i gang med planlegging av aktiviteter for 2016.
Vi hadde satt pris på tilbakemeldinger på hva som har vært utbytterikt av aktiviteter og tilbud vi har hatt på senteret.

Din stemme er viktig for videre planlegging.

Temaer:

  • Hvilke tilbud har vært viktige for deg?

  • Hvilke tilbud ønsker du videre?

Undersøkelsen er helt anonym og tar ca. 5-10 min. å fullføre.

Klikk her for å åpne undersøkelsen.